Blijf op de hoogte

Disclaimer

Quadrum Real Estate en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.quadrumrealestate.be Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiŽle compensatie. De verstrekte informatiesteunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Quadrum Real Estate en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zo kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de Quadrum Real Estate website betrouwbare en regelmatig geŁpdate† vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch Quadrum Real Estate, noch Maximmo (beheerder van de site Quadrum Real Estate) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn ophet moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons. Verwijdering van "te koop"/"te huur" borden zijn ten laaste van de opdrachtgevers namenlijk verkoper of /en verhuurders.


Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer)
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver. Alle persoonlijke informatie medegedeeld †in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet †gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.